Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iunie 2014

ARS POETICA

 

ars poetica

Undeva, într-un colţ

mărunt de lume,

s-a deşteptat un gând

pe-o rază de lună,

furişând pe neştiute

încă o poveste:

un scâncet de copil

griji neguroase şi mute

pe dată a învins…

Când nouă ursitoare

în horă s-au prins

de ziua hotărâtă

la vis l-au deprins,

lăsându-i în zori

alături de pat

o aşchie de lemn

purtând la un cap

un fulg de oţel.

Şi-a cioplit

cu astă unealtă

în timp, pe-ndelete,

isprăvi din viaţa sa

ori a altora,

trăitori pe Pământ

sau întrupaţi de aiurea.

În picuri aurii de mir

a zografisit cu migală

parabole spre neuitare,

legende despre dragi

plecaţi şi, în culoare,

viniete lămuritoare

pentru a lor înălţare

în rugi sfinte, gândite

de recunoscătorii

şi nebiruiţii urmaşi.

Când cugetării,

vorbei ori faptei

liber nu se da,

cu tocul potrivit

meşteşugit a croit

măşti exotice,

vii făţare

pentru ideea

care se gătea,

ascunsă de netoţi,

de mişei,

dar străvezie pentru

în cuget fraţii săi!

La o vreme,

platoşa durerii a topit,

ca panaceu primordial

în atriile inimii sale

de mag a ivit

pilule punitive

pentru bizarerii

şi necuviinţe,

pentru necuraj

şi slăbiciune-n fiinţe…

Pe zăpezile anilor

a însemnat întruna

cu miez de tăciuni

adevăr, nu minciuni,

nu urât, ci frumos,

să fie anilor duşi

un slăvit prinos.

Şi toate aceste

fapte, chipuri

cu peniţa lucrate,

cuvinte vii

din aprige timpuri,

speră să-i fie

în trecerea

spre mai departe,

egipţiene însoţitoare,

nu doar un joc

de scânteiate iluzii

în fum pieritoare…

Read Full Post »

MOARA

moaraPe malul râului

în satul din lunci,

bătrână ca vremea,

zace-n uitare

o moară de vânt,

zălogită în stei

de renunţare,

de nemişcare.

Predestinată a fi

să macine în fălci

de grâu bobul tare,

demiurg mă socot

şi un leac îi găsesc:

patru fluturi aduc

în tura de noapte,

firea să rotească

înspre lumină

şi un schimb de zi

cu patru scatii,

aripi să-i tresalte,

de vânt să asculte,

timpul de ieri,

de azi şi de mâine

încet să fărâme

şi, la ceas de seară,

poveşti să presară,

să dea fericire oricui

o zăreşte în luncă,

tocând în tente mii

de fermecat curcubeu

al vieţii sens nou!

Read Full Post »

omul cu capul in nori

Cleştarul edificiilor

multiplică la infinit

imensitatea spaţiilor

scăldate în perenitate.

 

Cetatea e stăpânită de cer,

el pe deplin o-nconjoară.

La tot pasul te-mpiedici

de vălătuci alburii,

în fapt, scame de nori

în urmă lăsate

de fantomele celor pieriţi.

Mările şi oceanele sparte

în miliarde de picături

jucăuşe revigorează

păsări planând mai jos

de nivelul solului lipsă.

Pe litoralnice căi,

ararul nisip se arată

uitat pe acolo, de mult,

de-o furtună stelară.

 

Lumina în case şi străzi

de aştri stabil este dată,

de sonuri celeste

atmosfera-i cântată.

 

Oraşul n-are cusur şi mă mir că

rezident în el sunt doar eu,

omul cu capul în nori

Read Full Post »