Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for decembrie 2016

Cocoşul cu pene de rubin

Din spaţiul pur, gândit imuabil, mă reflect în pereţi de oglinzi. M-arăt o siluetă în tonuri arămii, creată într-o clipă a jocului alienării părintelui meu, pictorul.

Cu privirea zălogită în spatele unei legături plumburii, îşi înmuiase arătătorul într-o esenţă de ghindă strivită de-un călcâi nărăvaş, apoi îl îmbibase în uleiul unor nuci nimicite de exacerbate pofte vegetale şi-l plimbase pe-o pânză în contur nehotărât.

Când întregul cercetat cu latul palmei s-a dovedit acoperit, s-a aruncat asupra ochiului meu stâng. Irisul acestuia deveni pe dată cadranul unui ornic straniu, purtând orele îndărăt spre originea timpului.

Prin limbile sale, în loc de vetustul ticăit, se repetă în ritm perfid un leitmotiv: Sunt arborele vremii. Rădăcinile-mi, şerpi negri, străpung un pian mut. De unica-mi ramură atârnă sângerie o batistă din mătase. E chipul meu străpuns de bumerangul idelor învinse!

Căutătura-mi culege subit din oniric o roadă-imagine, în care şarpele-rădăcină se-aureşte înălţându-se încolăcit pe frunza de treflă a unui as. Cât clipesc, trefla se preschimbă-n romb stacojiu, părelnic mecanism al ceasului întors, strop de lavă prelins pe zidul de care pânza – casa mea – se-anină.

Azi, viziunea se preschimbă. Apare pe neaşteptate, sprijinit de zidul meu imaculat, un brad ciudat! Pe măsură ce-l observ, verdele-i alunecă în roşu, cetina-i se-adună şi, din ţepoasă, se rostuieşte în mângâietori şi catifelaţi fulgi de ceaţă!

Pe dată, bradul se scutură şi fulgii se unesc în minunate pene ce-mbracă un cocoş purpuriu, precum fostul meu chip-batistă de mătase.

În sfârşit, nu mai sunt arămia şi incerta siluetă! Ceasul din ochiul meu stâng a cotropit cu sinele-i întinderea pânzei, surprinzându-mă c-o strigare, Cucuriguuu!

Anunţă cu puterea unită a celor două limbi înţepând cerul: S-a născut Anul Cocoşului cu pene de rubin!2017

Read Full Post »

Osica. Remember

06b97c60bd60c25a695672c73a6ccc85<<Cu siguranţă, ăsta îmi e destinul, gândii eu coborând din trenul de navetişti ce lega de trei ori pe zi două oraşe, unul din fostul Romanaţi, altul, din Olt.

 Puneam piciorul pe pământul stăpânit în străvechime de-o boieroaică semeaţă din neamul Banilor Craioveni, Smaranda Piciuleasca şi călcat în copitele cailor crescătorilor de vite de dinainte, care în străbaterile lor găseau loc de popas şi sfat sub câte o isică, numele unei varietăţi de plop.

Obiceiul de a căuta umbra isicăi a dus cu vremea, zice legenda, la desăvârşirea vetrei aşezării  situate la cca. şaizeci de km de Dunăre.>>

Aşa declanşez în romanul meu ACASĂ, publicat în 2012, relatarea unuia dintre personaje, semn că timpul scurt petrecut la Osica în anii ’60 a rămas adânc încrustat pe un răboj cu locuri de suflet.

Ce-a urmat în roman? Un mozaic de chipuri şi întâmplări izvorâte dintr-o realitate estompată voit de mine ori de trecerea timpului…

Ce aparţine cu adevărat trecutului şi păstrez în memoria mea verde? mă iscodeşte nerăbdător  un alter-ego în ceas aniversar.

Şcolăreşte îi răspund prompt că vii în minte îmi sunt primii paşi făcuţi în curtea liceului, la un an de la inaugurare.

Comuna Osica pomenită în povestirile mele cu nume derutant, Osaka, m-a primit cu drag. Aveam, ca profesoară, aceeaşi vârstă cu liceul, eram absolventă a unei  facultăţi şi, mai mult, eram din Capitală! Rara avis pentru toţi?! Doar pentru mine rămăsesem acelaşi, e drept, civilizat Gavroche de Dâmboviţa, cum mă socoteau din vremea facultăţii prietenii mei, drapat discret în profesoara de Română ori de Franceză.

Tic-tac-ul vremii pomeneşte azi jumătatea de secol curs…

Profesând în liceul plasat într-un spaţiu cu o simplitate aproape schematică a vieţii, cu o cuviincioasă modestie a ofertei, dar şi a cerinţelor, nimic, dar nimic nu mi-a micşorat apetenţa pentru învăţământ! Am deprins alături de ciracii în uniforme paşi din ştiinţa trebuitoare mie şi lor, izvorâtă din preţuirea muncii de profesor, deţinător al unei etici nepervertite, în cultul valorilor de luat în seamă.

Dăscălimea liceului, majoritar tânără, cu puţini ani peste vârsta învăţăceilor, urmărea străduitor un codex de nepreţuite legi în  tot ceea ce înfăptuia la clasă, o carte de învăţături a mai multor autori şi o sumă de metode prinzând consistenţă. Profesorii se aflau repartizaţi să înfăptuiască şi aici, ca şi-n alte locuri culturalizarea maselor, ştergerea diferenţelor dintre sat şi oraş… cum zicea doctrina vremii.

Dacă în cancelarie, printre colegi, unii mai aveam trăiri de acomodare la nou, la diferenţe de vârstă, de specialitate, de personalitate, printre elevi ne simţeam confortabil, căci erau sfioşi, respectuoşi, aproape obedienţi, cam inhibaţi de ştiute şi bănuite atuuri ale prea tinerilor profesori.

Unde sunt chipurile de altădată? Cei trăitori poartă măşti puse în joacă de timp. Dar privirile nu pot fi schimbate! Aceleaşi lumini, de data asta aprinse de dorul de-a se afla din nou în mijlocul tinerilor, de a-i îndruma ca odinioară… Alţi ochi zac închişi, sclipind numai în amintirea noastră.

Numai atât? m-admonestează eul meu.

Tresar înviorată de subite energii regenerabile: copiii, pe-atunci oleacă mai mici decât dascălii, se dovedeau reali bureţi însetaţi de nou şi cunoaştere!

Unii, rezervaţi în discreţia lor, se-arătau gata de-un dialog echidistant cu profesorii, probând faptul că ştiau deja multe, totuşi, dornici să-nveţe încă şi încă. Aşa atitudine stimula, căci implica exigenţă în pregătirea demersului didactic, era de bun augur!

Alţii, sârguincioşi, trudeau sub licărul feştilei ori a lămpii de gaz, nedezvăluind în comportarea lor nici austeritatea hranei reci săptămânale, nici privaţiunea de căldura familiei, pregătiţi să se lipsească de vreun răsfăţ, numai şi numai să-nveţe!

Ce fac acum? Au devenit ei înşişi dascăli. Alţii, aflaţi performeri de către obşte, conduc destine de firme, de familii, de comunităţi, fiecare după puterea şi mintea îmbogăţite de achiziţiile făcute în  timp.

Ce altceva a contat pentru mine atunci? insistă conştiinţa, încruntându-se.

După un răgaz înşirui mărgele doveditoare: înfiinţarea internatului pentru fete, a bibliotecii liceului, promenade prin oraşele apropiate, chiar şi o excursie la Sarmizegetusa,  petreceri câmpeneşti locale, spectacole ale orchestrei de muzică uşoară a liceului… şi o plimbare cu săniile. Toate sunt aşezate în sipetul minţii şi, de-acolo presărate în filele cărţii ACASĂ:

<<…la Osaka, matca satului fiind largă, plăcerea zăpezii ca atare o simţeai mai acătării pe  frigul mare, când, călător chemat de rosturi serioase, te lăsai dus, ca să pedepseşti sub călcătura-ţi hotărâtă pătura albă înlemnită de ger.

Întorsul de la muncă ori alte nevoi încălzeau cu elan pe drumeţ, nesocotind, spre finalul călătoriei, muşcătura iernii, la gândul unei ulcele de lut ars cu vin fiert, îndulcit şi iuţit cu scorţişoară, alături de ceva şunculiţă afumată, vreo gogonea cu ulei şi pâine caldă, tocmai scoasă din cuptorul în care aluatul din faină de grâu şi cartofi fierţi crescuse pufos ca pandişpanul.

Niciunde nu m-am plimbat, ca la olteni, cu sania trasă de trei cai în noaptea Anului Nou petrecut acolo, în acordurile muzicii inspirate de versurile eseniene: Viscolul prinde colbul să-şi lepede,/ Lunec-o troică, lunecă repede./ Veselă-n troică, peste întindere,/ O tinereţe fuge cu-aprindere./ Unde mi-s oare zilele proaspete?/ Dar fericirea ce-am vrut-o oaspete?>>

Unde să fie? ţipă din toţi rărunchii alter-ego-ul meu.

Și aici, în umbra treptelor liceului din Osica de Sus… răspund eu cu un zâmbet ce-mbrăţişează oameni, lucruri şi spirite ascunse în cutele jumătăţii de secol trecut.

Read Full Post »

Sport extrem

Încremenise tot dinspre bolta măreaţă către umilul pământ…
Ziua întreagă fulgurase cu ninsori. Cerul îngreunat părea să cadă peste munte. Din vârf de stei şi până hăt, în vale, pustiul întreg era parcă-nghiţit de apriga, deznădăjduita jale a nopţii prea curând sosite.
Pierdut pe munte, vreme rătăcind, aude lupii năvălind, urlând. Nu-i vede, dar îi ştie, sunt iuţi. Vai, Doamne, sunt atât de mulţi!
Ghiontiţi de foame ies din văgăuni şi înspre steiuri sar vuind. Habar n-au nici de omătu-n ace. Schelălăie lupii surii, uniţi de-o ţintă cu miros de viu.
Pluteşte prin brădet chemarea! Alfa zoreşte, e rost de carne! Mârâie-n jos iţind diamantii colţi ascuţiţi, curaţi de lungă-nfometare, clătiţi acum şi asmuţiţi de bala poftei! Haaaideţi! Veniiiiiţi!
Din spate, la un pas, îl urmează şase lupani. Prevestind moarte, haita calcă pădurea, străbate văile împovărate de nea, urcă pieptiş, coboară-n salturi vreun povârniş adânc. Iau urma şi-n ochii lor sticloşi, nimicitori ca nişte suliţi fosforescente, roşul din dâra ce-i asmute l-ar vrea să fie râu de sânge!
Măreţ în clipe ultime se scoală bătrânul cerb, proptit în trei copite. A patra, în aer săltată, e aproape inertă. Un şiroi de sânge şi de viaţă prin rana-i se strecoară! Dar nu cedează!
Lăstari îşi simte coarnele bătrâne! Cu ele va însuliţa măcar pe Alfa… Să-l ţină minte!
Aşa gândeşte bătrânul cerb, în lupta dinspre zori… În faţa haitei năvălinde stâncă e! Parează muşcături! Dă din copite! Înconjurat din toate părţile, nu vrea să piară până nu-l spintecă pe cel ce căpetenie le este flămânzilor cu gâtul ţeapăn.
Şi Pronia i-e sprijin! Hainul Mare-Negru în ceas de lăcomie se-avântă, nesocotind distanţa faţă de escortă în caz de greu şi-atacă dintr-o parte capul râvnit, adevărat trofeu… Doar palide zvâcniri de gând, căci este lovit în pântece de snopul coarnelor duşmane, lănci cu vârfuri înroşite-n foc de vremi…
Marele-Negru, cu blana vintrei despicată, nu poate să-l pedepsească pe făptaş. O fac ceilalţi. Îi prind piciorul rănit şi-ntâi din el se-nfruptă. Îl iau de altul, să-l doboare. Pe falnica-i spinare se-aburcă perechi de gheare. Şi greabănul cedează… Cerbul pică în genunchi… iar în urechi îi toarce-nfulecarea…
Durerea va să vină, apoi, sfârşitul…
Căzută lângă pradă, căpetenia lipsită de vlagă abia putu să lingă-ncet vreo două picături de sânge. Un somn vecin cu moartea îl cuceri de-ndată. Loialii săi prieteni însă întârziară salvarea-i, căci, flămânzi, lucrară mai întâi asupra cerbului hăituit…
lupi
Odată intrat în clădire, nu-ţi dai seama dacă este un hotel de lux ori chiar Centrul de fitness anunţat cu pompă de luminile fluorescente de-afară. Grădina bogată ce înconjoară edificiul e oază de întuneric răcoros ziua şi feerie de lumini foşnitoare pe timp de noapte.
Beneficiarul este preluat politicos din lobby, conform programării, de câte o hologramă-antrenor. După scanarea iniţială, se urmăreşte pas cu pas orarul de antrenament, fie de recuperare după transplanturi cu organe sau osatură artificiale, fie pentru întreţinerea parametrilor neurobiologici, fie doar pentru uciderea timpului liber al celor plini de bani.
Nostalgicii lucrează ceasuri bune pe aparate TRX şi pe biciclete indoor Tomahawk IC7, pe care nu le poţi trişa ori îşi antrenează musculatura utilizând aparatele kinetologice antigravitaţionale ori magnetice.
Cei care au rupt-o demult cu trecutul zâmbesc plini de superioritate când se îndreaptă spre sălile de sport extrem
*
Reconfortaţi, cei patru prieteni revin la vestiar. Culoarul dinspre sălile de holo-sport, de un straniu argintiu, are pereţi de pe care leduri multicolore semnalizează minuscule ecrane afişând valorile semnelor vitale pentru fiecare dintre ei, captate dinspre aparatele purtate – un fel de timbre aplicate pe torace, sesizabile doar vizual, lipsite de greutate. Fără zăbavă şi-află tensiunea şi pulsul până să intre în cabina proprie.
Podeaua translucidă a coridorului le ghidează orientarea, în timp ce tavanul trimite aproape imperceptibili curenţi de umectare a aerului respirat. Acorduri relaxante acţionează din ambient.
Uşile cabinelor poartă ilustrarea câte unui tors bărbătesc în lumina ireală, spre care ochiul ţinteşte iscoditor. Oglinzile celorlalţi pereţi trimit reflecţia integrală a corpului, însemnând color zonele ce se cer lucrate într-o şedinţă viitoare…
*
Se simt bine, împrospătaţi. Reveniţi în holul vestiarului, vorbesc de-a valma, avântaţi, ca după orice mulţumitor antrenament.
-Grozav mă simt!
-Eu nu prea! Cam vlăguit…
-Păi, nu-i normal?! Cine a fost cu ideea povârnişului ăluia îngheţat?!
-Cine altul decât Chief?! Ştii că el are nişte reminiscenţe barbare…
-Vorbeşte mai încet, acu’ apare!
-N-am de ce să mă tem, chiar vreau să-i reproşez că n-a respectat…
-Ce?!
-Ştii bine, ori e team building, ori nu!
-Eşti prea pretenţios, spune mai bine că vrei s-ascunzi faptul că te cam împotmoleai în pietrişul nins, alunecos…
-Bine-bine, n-am sprint-ul tău… totuşi, n-ai văzut ce ne-aştepta?!
-Băieţi, ce …
Sub umbrela vocilor, paşii celor intraţi se estompaseră. În contradicţie cu absenţa zgomotelor, senzaţiile vizuale fuseseră acutizate de lumina vie, albă a spaţiului, dar mai ales de ce le percutase mintea observându-i pe ceilalţi trei, absenţi până acum…
Şi li se păru că îi loveşte trăznetul uitând de relaxarea dinainte. Bărbaţii vii se transformară în steiuri îngheţate, iar ochii, lasere adevărate, cercetau spectacolul… O dioramă lugubră îi împinse înaintea lor pe fraţii Helper purtând pe braţe chiar pe Chief!
-Oooo! emiseră la unison piepturile celor patru surprinşi dureros.
Helper-ii lăsară jos pe Chief, ex-Marele-Negru cu burta spintecată. Holo-reconversia nu se finalizase, aşa că pe marginile rănii sângele-nchegat se zimţuia în ţurţuri vişinii amestecaţi cu smocuri de păr negru ca smoala… Cineva încercă inutil să-i dibuiască vreun semn vital.
-Nimic!
-Oh!
-Da! Chiar aşa! S-a instalat deja rigor mortis!
-Ce-i de făcut?!…
Siliţi de spaţiul îngust, cei şase tovarăşi se aşezară emblematic pe lângă Chief: câte doi pe laturi, ceilalţi, la cap şi la picioare fiecare, cu inimile adevărate făclii de priveghi, ochii, semnale deznădăjduite de regret, capetele scurtcircuitate intermitent de reiterate gânduri nerostite: dacă Chief n-ar fi atacat singur cerbul şi i-ar fi aşteptat, dacă nu s-ar fi lăsat ei covârşiţi de pofta de carne crudă şi ar fi întrerupt programul la timp, dacă…

Read Full Post »