Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for iulie 2022

Citadină

Învăţ la Colegiul de Arte din Bucureşti. Termin anul întâi, nu înainte să prezint la vedere un portofoliu cu planşe pe tema <CITADINE>, urmărind puterea de observaţie, atenţia distributivă, capacităţile artistice… luând act, prin plimbări, de realitatea oraşului.

Calificativul obţinut pentru acest proiect va reprezenta o doime din media finală, dar şi locul în cadrul concursului pe aceeaşi temă  între toţi anii Colegiului.

În acea zi, ajunsesemîn preajma Căii Moşilor.

Îmi plăcea pe-acolo, întrucât fauna străzii era un amestec între noul modern şi trecutul negustoresc, facilitându-mi o preumblare frisonată de interese, de preocupări, oricum, pestriţă…

La intersecţia cu Strada Traian, pe dreapta, chiar pe trotuarul acela flanam, fredonând melodia lui Yves Montand,  Les Grands Boulevards, visând ca într-un viitor apropiat chiar  s-ajung în  Oraşul Luminilor?!

Mă trezii din reverie  observând în  lumina cenuşie a înserării un tip nou de cerşetor.

Îmbrăcat în costum bej de in, dar ponosit, omul, răzemat cu antebraţele pe o scândură cu roţi, se târa prin mulţime, având corpul, de la mijloc în jos, înfăşurat într-un sac grosier de plastic, dând impresia unei paraplegii grave.

Insul purta şi nişte mănuşi cam hărtănite, dar în linia simandicoasă a şoferilor dornici să-şi apere palmele de posibile bătături provocate de volan…

Chinurile bietului olog de a-şi etala invaliditatea stârnea compătimirea trecătorilor  materializată în bani. Unii, aruncându-i hârtii valorice răsărite, îşi exprimau empatia şi verbal.

Când auzii dinspre milog mulţumirea Domnul fie cu voi! fusei surprinsă şi de glasul său, dar, mai ales, de formula rostită, ce-i aparţinea, de fapt, lui… Tătuţu,?!

Dând coate într-o parte şi-n alta, ajung în faţa omului, preocupat să-şi strecoare hârtiile valorice într-o sacoşică din etamină, tocmai obiectul confecţionat de mine în  clasa cincea la orele de Atelier…

Asta mă determină să n-ascult sfatul unei binevoitoare  care-mi cerea să mă dau la o parte din faţa necăjitului.

-În lături! răcnesc din toţi bojocii. Îl cunosc şi-l voi conduce spre adăpostul social de pe Taras Sevscenco, unde rămâne peste noapte.

-Da’ ce, ne crezi proşti?! Vrei să-i smulgi agoniseala?! sări un bătrânel bine dispus de vreo ţuiculiţă, aţinându-se înaintea mea.

Rumoarea incipientă dezaprobându-mi intervenţia fu zdrobită de-un răcnet total nepotrivit pentru jalnicul trup dinspre care se ridică:

-Daţi-vă! E de la adăpost! E o supraveghetoare. Mergem împreună. Azi e în tura de noapte! strigase ologul şi-şi luase drumul înspre strada numită, atât de repede, încât mă-mpinse către o veselă apreciere:

-Ooo?! Dar eşti rapid, Tătuţule! Ai antrenament, nu glumă?! Asta să fie…

Domnul Japcă mă întrerupse, ameţit de apreciere:

-Păi?! Fac asta de când m-am luat cu mamă-ta! Era nemulţumită cât aveam salariul ca factor poştal şi… m-a recomandat unei cunoştinţe de-a ei… aşa că iată-mi jobul! mă lămuri pe-un ton jalnic surprinsul în flagrant delict.

*

-Bine, tătuţule, cu de-astea te snopeşti?! M-ai dezamăgit, află! Şi e singura ta sursa de venit?! Nu-ţi-e ruşine?! vărsai o tonă de întrebări  c-un calm de profesionist detectiv.

Domnul Japcă, intrat în casa scărilor unui bloc dărăpănat, îşi modifică înfăţişarea, înghesuind într-un sac de voiaj uriaş vestimentaţia de scenă.

Când apăru demachiat de praful străzii, eu, uitând circumstanţele, îl admirai pentru rapiditatea de acţiune, pesemne câştigată-n timpul satisfacerii stagiului militar obligatoriu.

Şi chiar eram pe punctul să-l complimentez, când părintele meu, indignat la culme, lansă întrebarea:

-Dacă pe mine m-ai descoperit, de ce nu te-ntrebi cu ce se ocupă Madam’ Japcă?!

Şi de ce familia noastră are numele ăsta?! Aaa?! N-ai vrea s-afli, fata mea?!

Buimăcită de câtă informaţie culesesem pentru programul de <Citadine>, scuturându-mi părul, gângăvii:

-Ei, te-ntreb! Şi de una, şi de alta! Doar n-o face exact ce faci tu?!

-Noo! Doamna este administratoarea Fundaţiei <<În sprijinul oamenilor nevoiaşi>>, având ca scop strângerea de fonduri şi sponsorizări caritabile. O slujbă lux, a-ntâia, nu?!

Doar că, printre picături, tipa se ocupă şi cu excrocherii… dându-se pseudovictimă…

În astfel de acţiuni e tare dotată şi nativ, şi cu aparatură, şi cu oameni pricepuţi – ca mine – şi, chiar, cu numele de familie?!

Ca plesnită peste faţă de aşa duş de lămuriri, pentru întâia dată o apărai pe mama:

-Ei, dar numele nu-i al tău?!

-Ba! făcu tătuţu, pe factorul poştal cu care s-a măritat îl chema Rusnac Mişa, rutean de Ucraina, aşa să ştii!

-Și?! Şi… încercai o tenativă de lămurire, deja descumpănită…

-M-a obligat să-i împrumut numele şi să-mi schimb şi prenumele, drăguţo, în cel pe care-ţi place atât să-l strigi! Auzi! Mielu?! Of, of, ooof?!

Asta-i mamă-ta! făcu omul aflat la ceasul destăinuirilor deschizându-mi portiera SUV-ului personal să intru şi eu, copila dragă, care-l deconspirase…

Read Full Post »

Statuia

Aşezat deunăzi pe-o bancă faţă-faţă c-un teren de joacă din parcul plimbărilor mele, sunt surprins de-un glăscior:

Stau, de regulă, la marginea băncii din parc… şi, din altruism, şi, din apetenţa mea de singuratic, de-a primi alături vreun potenţial colocutor, ca să ne trecem timpul odihnei glăsuind una, alta, după… circumstanţe.

Rugămintea venise dinspre un ţânc de şase-şapte ani, cam scunduţ, că, aşezat pe bancă, poate să-şi legene-n voie picioarele, de plăcere ori de stânjeneală.

-Cum nu?! mă iuţesc a răspunde, intrând pe clipă în graţiile interlocutorului puştan… că la tertipuri de astea, mă pricep, nu glumă!

Şi-n vreme ce mă bucur de prezenţa copilului, dinspre neunde, sare cu cea mai firescă atitudine prietenoasă…un Schnauzer alb pitic.

Mă înfericeşte apariţia şi-i zâmbesc prietenos şoptindu-i:

-Salut şi bun sosit, prietene!

Stăpâneşte româna pasiv, interpretez eu mişcările iuţi ale cozii şi-un rânjet adresat exclusiv mie.

-V-a simţit! Îi sunteţi amic şi, în scurtă vreme, va cere şi-un alint de la Dumneavoastră! E sigur! îmi traduce copilul atitudinea îmblănitului.

Când să replic, mobilul meu m-atenţionează c-aş mai avea sfertul de oră până la îngurgitarea bulinelor care, neliniştite, mă cheamă… acasă.

Cât mă ocup cu mesajul, tovarăşul de bancă roteşte la un Rubik, urmărit atent de patruped.

Le iau seama şi mă-ncânt de ce văd şi, pe moment, înţeleg cine-i blănosul alb…

*

-Eu vă cunosc, oameni buni! mă adresez companionilor mei.

În fapt, pe Schnautzi, sigur… L-am zărit astă toamnă gudurându-se atât de stârnitor pe lângă statuia mea de bronz de la intrarea în parc.

Îmi părea extrem de rău că alegoria în bronz, odihnindu-se pe bancă, n-avea disponibil unul din braţe ca să-l mângâie!

Le-am luat seama îndelung atunci. Câinele executa un du-te vino de rachetă între monument şi-un tufiş, din spatele căruia, bănuiam, cineva-l instiga la jocul său.

-Aşa e, Domnule! Eu eram acolo! Abia l-am dezlipit de atracţie! mi se destăinui băiatul.

De obicei, merge la pas cu mine, n-are nevoie de lesă… dar atunci l-am încătuşat ca să se lase dus, nu alta!

Restul zilei a fost cam tristuţ, fără chef de ceva… a stat cu ochii aţintiţi spre mine, de parc-ar fi vrut un anumit răspuns …

Îl înţeleg, îi răspund imediat la pofte…însă atunci… nu pricepeam…

-Ce să fi vrut?! Dacă zici că ţi s-a părut c-ar fi avut nevoie de ceva… mă intercalai eu în destăinuiri.

-De-o mângâiere, Domnule! De-o mângâiere! Asta-şi dorea, dar nu de la mine… mi se plânse.

-Atunci, de la cine?! mă intrig eu schimbând oarecum tonalitatea, crezând că piciul mă testează ca la clasa pregătitoare, la care, bănuiam, c-ar aparţine.

Apoi, mă-ntreabă cât să fie ceasul, că şi-a uitat mobilul acasă, plusând:

-Mai staţi?! N-aţi vrea să mergeţi cu noi?! V-aş dezlega misterul dorinţelor lui Smiley… arătându-vă ceva.

Până să-i răspund eu, blana albă şi sărise de pe bancă şi se agită grozav pe la picioarele mele, de parcă m-ar fi îndemnat anume la plecare.

Covârşit de-atâta împrietenire, mă săltai, alăturându-mă noilor mei amici.

Smiley îşi văzu disciplinat de drum, dar, în capătul aleii ce conducea înspre statuia din bronz, întruchipând un senior aşezat pe-o bancă din aceeaşi materie, o luă la goană ca turbat de vesel, scurtă calea prin iarbă şi…ţuşti! alături de egoul meu neclintit, potrivindu-şi spinarea sub palma înţepenită într-o aşteptare de mângâiere…

-Asta-şi dorea, Domnule, atunci! Să-l mângâie domnul statuie!

-Cum, cum?! Ce vrei să zici?! mă zăpăcii eu.

-Nimic alta decât că Smiley l-a înduioşat şi pe domnul de bronz, care… de-a doua zi şi-a modificat poziţia ca să mângâie animăluţul flămând grozav de iubire!

*

După ce-am ajuns acasă şi mi-am lut hapurile, mi-am umplut un pahar cu apă şi-am sorbit încetunel… iar, după ceva clipe, cerebelul meu, adăpat corespunzător, mi-a reamintit că, iniţial, statuia poza cu ambele braţe răzemate bătrâneşte pe genunchi… fapt omis de mine, încântat doar de ideea născută-n capul meu că simbolul sculptural mă… înveşniceşte pe mine, cum glumise alter-egoul!

Read Full Post »

Primul meu tatuaj

Ieşit în parc, Grigore îşi face paşii contorizaţi de-un gadget de pe antebraţ, ca binefăcători pentru sănătate.

Întâi, umblă desculţ prin iarba umezită de rouă, mai apoi, peste prundişul de la malul Bălţii lui Oască, clătindu-şi ochii dinspre Cer spre Pământ şi invers, iar, la urmă, lovind zdravăn cu tălpile strânsura  unei bulboane bogate şi ţanţoşe mai cu seamă la vremea ploilor!

Nu e dimineaţă să nu zâmbească gândind la numele apei… închipuindu-şi c-a fost botezată de vreun gâng încântat de mulţimea broaştelor ei, dar împiedicat în limbă… rostind numai o parte de nume, oas-că?!

Săturat de bălăcit picioarele, Grigore se trage  mai sus de mal pentru meritată odihnă, căutându-şi de vorbă cu oricine-ar avea chef şi minte să-i fie tovarăş de sporovăială…

Azi, pe baltă sunt rânduiţi exclusiv braconieri… Sorb din ţigări… trăgând  nădejde c-or pleca barem cu niscai fâţoi în amurg.

Pe unul îl încurcă un pici. Să tot aibă şase-şapte primăveri, dar e tare slăbănog sărmanul, gândeşte Grigore luându-i seama şi poftindu-l în gând la sine.

I-ar face bine şi lui, şi ăluia pe care-l sâcâie a hârjoneală şi dinspre care se zăresc priviri ucigaş de ameninţătoare… Pesemne-i sperie peştii, îşi zice privitorul…

Oleacă ostenit, oleacă plictisit, Grigore-şi ia o papiroasa din tabacheră, aşa, să mai treacă timpul, se dezvinovăţeşte ‘mnealui.

Şi, nici una, nici două, se-apucă a scoate rotocoale după rotocoale, ca-n tinereţe, că tare priceput la de-astea eram! îşi aminteşte omul.

Meşterind la fumuri, nu bagă de seamă că puiul de pescar aterizase lângă el şi-i lua seama.

Bucuros, Grigore îşi văzu de joacă pân-ajunse la neputinciosul filtru, când se opri, strivind mucul şi depunându-l într-o frunzuliţă de brusture făcută cornet, s-o zvârle, când o pleca, la coş.

Dar cu ochiul trage spre țânc… doar, doar va-ncepe vorba?!

-Săru’mâna! îl încolţi copilul. Mie îmi zice Năică, da’ pe mata cum te cheamă?!

-Grigore! Dar cine mă iubeşte mă strigă scurt Guţă, îi răspunde Grigore pe-un ton vesel.

-Da’ ce-ai pe braţ, nene?! vru să ştie Năică cercetând curios desenul de pe antebraţul noului prieten.

-Ce să fie?! un semn c-am fost marinar, primi edificarea, o ancoră… E  tatuajul făcut la o zi după ce-am intrat la Marină.

N-ai mai văzut de-astea?! adaugă fostul matelot.

-Ba, ba! Am văzut! Are şi  Popeye, dar  nu  ezact ca la mata! Şi nu ştiam că-i zice aşa, ta-tu-aj, silabisi micuţul, mândru că-nvăţase o nouă slovă.

Dar cum se face?! se interesă Năică clipicios de nerăbdare, îmi zici?!

-Cum de nu?! începu înveselit seniorul, clipind şi el aşa, ca să-şi cerceteze ştiutele în speţă.

Se fac semne folosind  beţişoare subţirele şi unduioase… ori se-nţeapă locul ales cu ace multe şi vârfuite bine… alteori, se bagă în desenul făcut tuş c-un fel de… seringă, ştii ce-i asta, nu?!

-Da! răspunse băiatul cam posomorât că deţine aşa informaţie. Cu de-asta m-a împuns doctorul de dinţi când mi-a scos unul bolnav şi mirositor…

Matale cum ţi l-a dres?! mai vru Năică.

-C-un aparat special şi c-o vopsea fără moarte! fu replica.

Dar primul meu tatuaj mi-a fost făcut în copilărie de mama, săraca de păcate fie, c-un papuc! Nu ţinea mult, nu! Doar până când papucul azvârlit mă pedepsea pentu altă trăsnaie…

-Aoleu, dintr-ăştia erai?! se minună băiatul.

Şi n-are loc ales tatuajul, nu?! Unchiuleţul Radu are unul,  colea şi-i arată lui Guţă pielea dintre degetul mare şi arătătorul stângii… parc-ar fi nişte puncte… cinci parcă…  Ce-or fi-nsemnând oare?!

-…singur între patru pereţi… Se vede c-a fost pus undeva la răcoare să se liniştească… îi lămuri pe jumate simbolul.

-Aşa cred! C-altfel mămica nu mi-ar zice, când sunt nărod, să n-ajung le Reeducare ca nenea! vorbi gânditor copilul.

Mai ştii şi alte desene d-astea?!

-Desigur, dar nu le poţi înţelege la vârsta pe care-o ai! răspunse cu părere de rău Grigore…

Stai, stai mi-amintesc că Izu, un tovarăş de joacă din copilărie, arătând ca un pitic, jinduia să ne înspăimânte când apărea şi-l pusese pe tată-său să-i deseneze pe braţe tot felul de săbii, pistoale, bâte şi-alte însemne belicoase, doar, doar va băga spaima în ceilalţi…

-Şi băga?! se întrebă mai mult pe sine puştiul privindu-şi braţele firave şi-ncruntând fruntea a negare…

-Să-ţi mai zic una! îl anunţa Guță. Băiatul unor vecini şi-a tatuat  pe mâna dreata semnul ăsta! Îl vezi? făcu seniorul, desenând cu degetul pe un petec de pământ  o busolă. E un obiect de orientare… o să-nveţi la geografie şi tu…

-Pentru ce?! se minuna Năică Când porneşte la drum nou, nu merge cu părinţii?!

-Desigur! Însă l-a pus de-acum că să ştie încotro s-apuce când o fi mare… rosti cât se poate de serios Guță, neaşteptându-se  ca năpârstocul Năică îl va pricepe şi-l va pedepsi:

-Râzi de mine, ai?! Vezi, vezi, de-aia primul tatuaj avut a fost… un papuc! Ştia mămică-ta cine-mi eşti, află!

Şi nici una, nici două, se ridică şi-o zbughi spre tată-său care tocmai în acea clipă, ridică firoscos undița, de firul căreia se zbătea un crăpcean…

Read Full Post »

Mă văd zilele trecute cu Gogu, fost coleg de muncă. Am slujit în domeniul educaţiei decenii. Acum suntem pensionari şi ne bucurăm de copii.  

El are un avocat care-a dat bir cu fugiţii din România, uitându-şi specializarea în Drept Penal, intrând de vreo zece ani în topul primilor zece barista din Europa.  

Circulă întruna. E chemat în cele mai si-mandicoase jurii din branşă! Dar tot ce câştigă tezaurizează. Îşi doreşte un Coffee Shop în buricul târgului, la Paris, mă lămureşte prietenul.  

Fiică-mea, intervin eu, e într-un Style Pet Land din Salzburg. Toaletează animăluţele austriecilor! Omite să pomenească de Secţia de Chirurgie Laparoscopică a Facultăţii de Medicină de-aici, absolvită cu media a mai mare! Ne-auzim exclusiv la telefon. Nu vine-n ţară. Ce vrei, afacerile?!  

Şi ce zice?! Nu regretă?! e curios Gogu.  

A, nu! Doar se visează mereu operând… declar eu pe un ton persiflant.   

Ce mai?! Câştigă bine?! Sunt faimoşi?! Pot zice că sunt deja formataţi! Nu mai preiau nimic de la noi decât material financiar lichid, dacă se mai poate… se intrigă colocutorul devenit semiacid.  

Şi se mai, deşi n-avem pensii nesimţite, că suntem economi şi nu ne-atingem de contul bancar, precizez.

Eu chiar posed unul, c-am vândut un blocşor în Domenii. Şi-a făcut un arab un punct farmaceutic modest… Cel puţin aşa-şi dorea…  

Gogu trăieşte şi el din renta ce-i vine de la ţară. Pe terenul ocupat de fierăria bunicului a ridicat o Langoşerie în asociaţie c-un văr localnic. Şi-i merge treaba! Mai ales, de când localitatea şi-a căpătat un aşa prestigiu prin Fotbal Club Academica Clinceni! El zice că nu depune leuţii. Se teme de vreun crah.   

Intrăm să bem o Caffè Latte la Diplomat, pe Dorobanţi şi să vorbim una, alta…  

În aşteptarea comenzii, Gogu-mi spune ce păţise alaltăieri:

Am fost aici, pe Floreasca, la un Service modern. Ştii c-am avut întâi un Trabant?! Îl conservasem la Clinceni în şoprul unuia dintre fraţi. Îl doream cu ceva îmbunătăţiri…  

Deunăzi mi-am vândut BMW-ul luat acum doi ani şi mă gândeam să nu trec brusc în categoria mergătorilor pe jos.

Ori a beneficiarilor trotuarelor! mă dădui eu plin de duh, în fapt, plin de ciudă pe-amicul meu neinspirat.

Auzi, să renunţe la BMW?! continuam să mă frământ indignat. De ce? Să-ndese banii tot în      fiu-său?! 

Aşa, aşa! mă aprobă cu ticul său iritant, reluând perechea de vorbe la fiecare cuvânt adresat cuiva.    

Și? mă repezii eu să-l chestionez.    

Am fost primit cu toată consideraţia. Mi s-a oferit o cafea şi o sticluţă de apă plată. Am acceptat simţindu-mă flatat de-aşa tratament.  

,,Cum vă putem ajuta?”s-a interesat inginerul de la recepţie.  

,,Aţi putea să-mi puneţi airbag-uri la un Trabant din anii ’70?”lansez pe nerăsuflate curiozitatea mea nevinovată.

,,Desigur, domnul meu!”  primesc răspunsul năzuit.   

,,Cumva şi aer condiţionat?” plusez eu lacom.  

,,Putem şi asta!” continuă galant individul, dându-mi speranţe sporite.  

,,Şi GPS, v-aş ruga?” adaug.  

,,Şi! Se mai pune problema?!” se arată ofertant.

Răsuflu uşurat, îmi termin băuturile şi meditez. Ce grozav! Voi şofa un Trabant modernizat!  

Mă ridic de la măsuţa de unde aruncasem interogaţiile mele şi-l presez hotărât:  

,,Atunci să-mi spuneţi cât mă costă şi cât durează lucrarea.”  

Fără nici o ezitare, îmi răspunde cu francheţe:  

,,Vă costă 25 lei şi durează zece minute!”

Şi tu, tu ce i-ai spus? mă arătai eu ofuscat.  

Păi, l-am admonestat că-şi bate joc de mi-ne! mi se dădu mare şi tare Gogu.  

Şi-a cerut scuze? mă insinuez eu şi logic, şi… manierat.  

Da’ de unde?! spuse amicul repede. Mi-a aruncat insolent un ,,Dar cine a început?!”    

Când să ies, îmi pretinde costul consumaţiei de curtoazie, 25 lei.  

I-ai dat?! mă revolt inconştient.  

Categoric! Dar nu şi Bună ziua!  

Read Full Post »

Romexit

Mira şi Licu, în amiaza respectivă, erau în maşină.

El, extrem de concentrat la circulaţie, tresări când la radio începu lansarea unei atenţionări, asemănătoare cu Ro-alert…

Mări volumul şi-ncercă să se-ncadreze pe banda de refugiu, ca s-audă: ,,Ca urmare a rezultatelor Referendumului privind ieşirea României din UE, azi, 1 august, anul curent, se declară emanciparea ţării noastre!”

Notificarea oficială fu încheiată de corespondenta RRA printr-o urare personală ,,Fie într-un ceas bun!” emisă cu-aşa tonalitate, convingând auditoriul de-mplinirea unui unanim deziderat.

Soţilor Moţ nu le venea să creadă ce-aud. Să se-ntâmple asta tocmai când Cancelarul s-a pronunţat pentru extinderea UE, vizate fiind, după declaraţiile Preşedintelui Comisiei Europene, Bosnia şi Herţegovina, Albania, Serbia, Kosovo, Muntenegru şi fosta republică iugoslavă a Macedoniei?! Ce lovitură în politica lor expansionistă?!

Reacţionară departajat, el încadrând maşina pe banda întâi de circulaţie, ea apelând la DCNews, ca să se convingă de veridicitatea veştii.

Oricum, după vacanţa prelungită în Ţara Făgăraşului, obosiţi de călătoria spre Capitală, aflară sursa energizării, gata să uite ceasurile de scamatorie cu perfidele şosele care leagă nordul de sudul ţării, în fapt, brăzdează România!

Ajunseră la ei în cartier fără să conştientizeze, de această dată, disconfortul orei când traficul, mai ales vara, este pedeapsă dumnezeiască pentru fiecare participant, fie motorizat, fie pieton, când se reped spre domiciliile personale…

Ascensionară tinereşte cele patruzeci şi cinci de trepte până la dragul apartament, nemaioftând, ca de obicei, până s-atingă etajul 3.

Îşi schimbară veşmintele şi purceseră tacit fiecare la rosturile sale

Sprintenă la etatea senioratului, precum o capră de munte, Mira Moţ acţionă molto veloce, aerisi odăile, activă condiţionatul, valorifică sumarşi eficient rezervele frigiderului, unde îi aşteptase inclusiv pacheţelul de toast, prepară şi-un ibric de turcească, alăturând şi-un pachet de interzise, precum şi-o scrumieră gavanoasă, capabilă să primească toate chiştoacele ce s-ar ivi din desfrâul respirator al cuplului.

Când suo maritoLicu Moţ încheie maratonul de bagajist, că deh, e-n putere seniorul, nevasta tocmai săvârşise aranjamentele gastronomice în vederea unui îndelung purgatoriu prin care-avea să treacă ştirea tocmai azvârlită în viaţa lor de români dinspre…C.S.A.T.!

-Din 2007 ne-am bulucit în UE! Ziua de 1 Ianuarie 2007 e scrisă cu aldine în devenirea României către ultracivilizaţie?! sună baritonal şi ultrapersiflant glasul bărbatului, deschizând, în sfârşit, conversaţia despre Romexit.

Apetenţa pentru ridicarea pe cele mai înalte culmi existenţiale le măcinase unora cavitatea craniană, altora, şi cea toracică, iar tălpile ne mâncau mai ceva decât de-o diagnosticată Candida!

-Lesa roşie ne atrofiase cca 80% dinsenzorii  verticalităţii, dup-atâtea elogii adresate atâtor fake eminenţeultracomuniste, igienizând şi minte, şi suflet, de valorile neaoşe, cântând în portavocile modernizate Imnul Prăvălirii Naţionale – Vrem o ţară ca…a-faaa-ră!, punctă Mira, în vreme ce aşeza un şervet pe genunchii lui Licu, sosit în şort, ţinută nepotrivită pentru sfânta masă.

Ţi-am zis eu, îi împrospătă ea soţului memoria, că euroscepticii din aproape întreg spectrul politic vor surclasa proeuropenii?

Nu primi decât un acord nonverbal prin înclinarea capului, fiindcă orele de rulaj, precum şi hamalâcul îi stârniseră o foame de lup, nu alta, încât nu se putea opri din înfulecat!

Noncomunicarea dură ceva timp, ambii convivi mestecând de cel puţin douăzeci-treizeci de ori fiecare bucăţică luată în gură, pe de-o parte, din precauţie pentru digestie, pe de alta, fiindcă-şi doreau la unison să-şi înfericească papilele gustative cu icre negre, unt President, foie gras,brânza Brie, toate franțuzești şi măslinele grecești Jumbo piperate la preț şi incomparabile cu ce gustaseră în preumblarea lor recentă!

Pe măsură ce mâncau, își aduseră aminte de tevatura iscată pe la începutul anului trecut de pamfletul unui fost jurnalist, devenit politician, citit în plenul Parlamentului European.

Ţintea doar aspecrtul produselor alimentare primite de Romania din Piaţa UE…

Faptul ii atrăsese rechemarea grabnică în țară și fabricarea unui dosar penal de cei de la putere.

-Ți-aduci aminte, Licule, ce tăios a fost omul?!

-Da, da, stai că am textul salvat pe undeva, prin smartphone!

Și, ca niciodată, părăsi masa entuziast, căutând febril unealta lui Sarsailă, cum o poreclise.        

Găsi, ce căuta în folderul cu texte salvate şi dădu citire cu satisfacție parabolei incriminatorii a singurului patriot din ultimii treizeci de ani:

,,O muscă-mamă din România avea două fetițe-musculițe, pe care le iubea ca pe ochii din cap!

Prin preumblările lor aeriene, au poposit într-o cofetărie cu nume străin, unde, una din tinerele vlăstare  a cerut voie să guste din apetisantele produse de proveniență UE, ce tronau în vitrină.  Mama i-a îngăduit.

Îndată ce s-a așezat pe ispită, aripioarele străvezii au prins a-i tremura în spasme, anunțându-i moartea subită. Pare-se că dăduse de dulciuri letale.

Îndurerată, musca-mamă, de-atunci, și-a concentrat întreaga atenție asupra musculiţei supraviețuitoare, totuşi, făcându-i toate poftele!

Într-o zi, au pătruns împreună într-o măcelărie în care se vindeau carne și mezeluri ale unor firme din UE.

Pofticioasă, musculița a cerut voie să guste din bunătăți. Ca şi soră-sa a sfârșit în chinuri groaznice…

Musca-mamă, disperată, a decis să-și pună capăt zilelor. Așadar, a căutat o hârtie de muște, sperând să-i aducă alinarea intrării în neființă…

Dar moartea n-a venit, hârtia de prins muște era inofensivă, produsul fiind important pe bani grei din UE!’’

Râzând înviorați, cei doi Moț aruncară un ochi critic gustării de pe masă, plănuind pentru a doua zi o mămăligă cu brânză adusă din Țara Făgăraşului…

Licu se ridică spre servantă, de unde luă extrem de precaut un trei sferturi de coniac Courvoisier original, cumpărat de pe aeroportul d’Orly, poarta Parisului şi picură în două pahare din licoarea mierie.

-Dar, pune ca lumea! se repezi Miramoţ. Ce, suntem bolnavi?! N-avem de sărbătorit?!

Să trăim, ridică ea paharul, să trăiască şi ăi din UK, fiindc-au dat tonul, lovind-o pe Angelina sub centură, în fapt, la lingurea, c-aşa mergeau zvonurile după Brexit că dăduse în anemie galopantă…

-… de năduf, îi încheie gândul soţul, că tocmai comorbidiăţile îi puseseră în dificultate vindecarea de Sars-Cov2!

Dar şi românaşii noştri nu-s de toată cinstea?! îşi elogie Miramoţ conaţionalii. Le-a venit bieţilor mintea de pe urmă?! Nu crezi?!

Tot aşa o duseră, cât savurară băuturica şi turceasca…

Şi n-ar mai fi terminat elogierea evenimentului, dacă perfidul Ene nu i-ar fi ademenit către spaţiile sale onirice…

Read Full Post »