Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for octombrie 2022

Santa Sara

Nici  nu  se dezmetecise bine după voiajul spre ţara de adopţie, că fu stârnit de mirajul  călătoriilor!

Uitase ca prin minune de neajunsurile vârstei – nu-i  plăcea să-i zică a treia! De fapt, era împătimit de călătorii!

În tinereţe, fusese în minunate excursii ori drumeţii făcute prin şcoală şi facultate. Învăţase foarte bine, beneficiind pentru asta, în fiecare an de studiu, de o tabără, de o excursie. Şi, totdeauna, gratuite; erau şi recompense, şi stimulente provocatoare pentru el!

Timpul trecuse, plăcerea călătoriilor, nu!

Maturitatea venise cu o diversificare a hobby-ului său. Acum împletea drumeţiile cu vizitarea  muzeelor, a expoziţiilor, a altor obiective culturale. Şi, în mod special, îi plăceau parcurile – prin care colinda, primăvara şi toamna; vara şi iarna îşi domolea sufletul de temperaturi extreme prin biserici, muzee, case memoriale…

Când plecase din ţara sa era deja la pensie, încă în puteri, după cum se simţea. Şi nu-şi reproşa nimic, nu regreta altceva decât că lăsase nevăzute nişte locuri transilvane! În fine, asta era…

În ţara de adopţie, îşi reluase peregrinările. Şi, cum oraşul în care se stabilise era jos, la Mediterană, alterna drumeţiile cu cel mai bun tratament al circulaţiei sanguine, mersul desculţ printre pietrele sălbatice ale ţărmului marin insoţit totdeauna de baston.

*

Într-una din zile, paşii îl aduseră în preajma unei construcţii insolite: o biserică din piatră, înnegrită de vreme, neîmprejmuită.

Înţelese că incinta era de mici dimensiuni, întrucât în faţa intrării, înguste şi ea, zăboveau un şir de oameni pentru a intra.

Era până în prânz şi nu erau mulţi. Grosul vizitatorilor poposea după ora sosirii cursei locale. Asta şi multe altele le află de la  îngrijitoarea  ce mişuna  între bisericuţă şi o căsuţă liliputană la fereastra căreia tronau, ca  într-o  vitrină  închipuită ad-hoc, cărticele inscripţionate SANTA SARA.

Cum avea multă lume înainte, îşi luă broşura. Avea să afle legenda bisericuţei. Se aşeză la rând, începând să citească.

Se lămuri că în locurile acestea poposise cândva Maica Domnului în zorii unei zile de iarnă. Pesemne, arca în care călătorea eşuase. Dovadă stăteau câteva bucăţi de tec descoperite pe ţărm, amintind de materialul din care fusese construită. Era însoţită de o negresă tânără. Înaintaseră escaladând rocile ţărmului.

Abia ajunse într-un loc şes, în ciuda zăpezii abundente, îşi încropiră loc de somn.

Când se făcuse ziuă, locul odihnei Sfintei Fecioare – cât ocupa astăzi fundaţia bisericuţei – înverzise ca-n luna lui mai. Covorul de iarbă grasă era împestriţat cu mulţime de flori multicolore, iar Maria se ridicase la ceruri. Rămăsese doar tânăra negresă. Acolo o văzură  zăbovind trecătorii pe însoţitoarea Mariei.

Şi tot acolo  o  aflară şi iarna, şi vara,  zeci  şi zeci de ani  de-atunci înainte.

Femeia cu faţă neagră precum cărbunele era  înveşmântată în alb, iar în picioare nu purta nimic, indiferent de vreme. Nu o văzuse nimeni înfrigurată ori tristă. Hainele-i erau mereu de acelaşi alb strălucitor. Se odihnea având drept căpătâi  o piatră mare şi rotundă, ajunsă acolo pe crestele valurilor ca şi altele. Tot  ea îi servea drept masă, pe ea prijonind  rădăcini şi tot felul de flori ori buruieni, din care mânca ori dădea şi altora să mănânce.

La început, doar copiii, inocenţi şi curioşi, veniseră aproape. Duseseră cu ei vestea despre Sara, aşa le zisese să-i spună. Cu vremea, se apropiaseră de ea şi cei mari, şi vârstnicii. Sara îi ajuta, cu vorba îi lumină despre credinţa în Iisus, povăţuindu-i spre viaţa frăţească, spre trai curăţit de rele; cu fapta le alina suferinţele. Închipuia remedii pentru durerile trupului. Nu primea nimic în schimb, căci menirea  ei pe pământ era să-i slujească pe semeni şi, prin ei, pe Dumnezeu.

Când oamenii înţeleseră asta despre Sara, începură să vorbească despre locul unde trăia că ar fi fost un crâmpei din Edenul oferit de Dumnezeu ca recunoaştere a harului de om ales.

Sara trăise matusalemic. Când murise, o plânseseră cu mic, cu mare. Atunci îi îngropaseră trupul în mijlocul petecului de pământ  ce-i fusese vatră de casă, mereu verde, mereu  prielnic pentru ca Sara să-i tămăduiască pe cei aflaţi în suferinţă şi care-i cereau ajutorul.

Peste timp, legenda nu numai că nu murise, dar se fixase atât în mintea şi sufletele oamenilor locului, devenind parte din moştenirea ce o lăsau  urmaşilor, generaţie după generaţie.

În fine, broşura dădea multe informaţii, printre care cea referitoare la mândria urmaşilor pescarilor contemporani Sarei: acolo, trăise cândva o femeie de culoare, o adevărată sfântă!

Şi, când creştinismul prinsese rădăcini aici, fusese ridicată biserica sfintei despre a cărei existenţă vorbea  legenda.

O altă lămurire se preciza: moaştele Sfintei, aflate  în cripta străveche în jurul căreia fusese ridicată bisericuţa, aveau efecte tămăduitoare pentru cei bolnavi şi fără speranţă. Se petrecuseră miracole ce avuseseră ecou în ţară şi nu numai.

După ce vizită bisericuţa şi spuse o rugăciune la moaştele Sfintei, se retrase spre ţărm urmând drumul spre casă.

Mare-i fu uimirea când, ajuns în oraş, nu mai auzi sunetul bastonului său, dar nici nu-i simţi lipsa!

 Îl uitase la locul unui miracol întâmplat chiar lui: nici o durere în piciorul suferind până atunci!

Read Full Post »

Librărie

Intrase în librărie. Era primul loc de care se apropiase după externare.                   

Avusese un anevrism banal şi atât de caraghios provocat…  Îi căzuse în cap un tom de vreo două kilograme când îşi făcuse ultima dată ordine în bibliotecă.

Exceptând o rană uşoară, care se cicatrizase rapid, n-avea nimic, dacă nu luai în seamă minora stare de amnezie selectivă în care intrase. Îşi amintea câte ceva, dar nu toate evenimentele dinaintea impasului…

Doctorii  îi dăduseră  asigurarea  că va fi o sechelă  pasageră şi convenabilă. Avea, deci, verde pentru viaţă.

Aşadar, acum, odată intrat în librărie, se plimbă îndelung printre cărţi, înfometat de apropierea prietenilor săi fideli.

Se trezi dând glas unei imense mirări, căci recunoscuse toate titlurile, dar nu înţelegea de ce pe cărţi apăreau alte nume decât al său?!

Cine erau toţi aceşti plagiatori care îndrăzniseră să-i uzurpe lui opera de-atâta amar de vreme?!

De-a doua zi, începu să fie o povară pentru familie, căci, îşi irosi toate resursele materiale, încercând să intenteze tuturor condeierilor un proces, prin care să-şi revendice drepturile de autor asupra a ceea ce se odihnea deja în toate librăriile din lume.

Şi, pentru că nimeni nu-l lua în serios, însingurat şi trist, împovărat de anii de luptă cu starea-i ciudată de amnezie, luă o ultimă hotărâre. 

Îşi ipotecă locuinţa, iar cu banii căpătaţi îşi deschise o… librărie. Aici, le spusese cunoscuţilor, fără-nconjur ori modestie, avea să-şi vândă exclusiv propria creaţie, deja abundentă, dar însuşită pe nedrept de alţii, însă numai după ce urma să rescrie fiecare copertă, punând numele lui, aşa cum se cuvenea…

Read Full Post »

Alter-ego

Şi în dimineaţa aceea, ca mereu, când mă găsesc la Constanţa, coboram spre plaja de la Cazinou.

Atras de aceeaşi chemare a mării, aproape că uitasem să mă sprijin în baston! Chiar alergam, neluând în seamă nimic din ce, în alte împrejurări, m-ar fi incomodat!

Îmi simţeam obrajii plăcut  mângâiaţi  de  adierea  proaspătă a dimineţii. Inima-mi bătea voinică, dirijând alert circulaţia sanguină. Întregul corp era, parcă, mai tonifiat, mintea clară, sufletul animat de o bucurie nestăpânită!

Trecui prin faţa statuii lui Ovidiu fără să mă opresc, încălcând obiceiul de a-l saluta de aproape, de a purta un dialog  mental, ca alte dăţi.

Îmi ridicai însă zorit pălăria,  făcându-i complice cu ochiul poetului ce-n dimineaţa aceea plecase mai abitir capul spre trecători.

Mă sperie pe moment schimbarea percepţiei mele, punând-o pe seama neastâmpărului cu care  mă simţeam chemat  spre mare. Dar nu mă oprii, nu încetinii coborâtul spre faleză, nicidecum!

Îndemnam, îndemnam, de parcă marea, singura de care mi-era dor ca mereu, ar fi putut să  plece undeva.

Când trecusem de clădirea Comandamentului, zării câţiva inşi în preajma unuia leşinat pe o bancă.

Spectacolul mai diminuă din graba ce mă presase şi, până la urmă, mă apropiai şi eu, cerând relaţii despre ce se întâmplase.

Mare lucru n-aveam să aflu, doar că un  vârstnic se precipitase spre banca pe care acum zăcea inconştient, dând semne că nu i-ar fi ajuns aerul.

Îşi lărgise fularul alb de mătase încolăcit pe gâtul lung, se aşezase pe bancă, punând alături o mapă doldora de hârtii, din care se zărea, la un colţ, capătul unui plic. Apoi, leşinase, alunecând înspre stânga, vrând, parcă, să ocrotească de vânt mapa, preţioasa lui mapă.

Şi, pe când eu căpătam aceste informaţii, îmi auzii strigat numele, identitatea în totalitate.

Cineva se făcuse portavocea bătrânului ce-şi revenise şi care mă desemnase pe mine ca fiind cunoştiinţa cu care avea aici o întâlnire, fiind, implicit, şi persoana ce-ar fi putut să-l sprijine în slăbiciunea-i de moment.

Uimit de cele ce auzeam, zvâcnetul, ce-mi hărţuise fiinţa tot drumul de la hotel până aci, se amplifică de mii de ori. Devenii imponderal. Fusei purtat într-o clipă, de ce, nu ştiu, lângă bancă.

Odată ajuns, mă aşezai maşinal alături de cel  ce mă clamase cu atâta firesc .

Rapiditatea cu care se derulase totul mă stânjenea într-atât, încât îmi plecasem nevolnic privirile spre vârful pantofilor.

Nu zăbovii decât o fracţiune de secundă în starea asta, căci  o voce, părându-mi extrem de  cunoscută, îmi răsună distinct în urechi. Îmi vorbea nonagenarul de lângă mine.

Mă asigură că-i  mulţumeşte  Proniei Cereşti c-am dat curs rugăminţii sale nerostite de a ne vedea şi că slăbiciunea-i pasageră nu-i obstrucţionase posibilitatea de a-mi vorbi despre…

Conteni cu explicaţiile, privind către persoanele ce mai zăboveau pe lângă noi şi, după ce le mulţumi pentru omenia ce-i arătaseră, îşi  ceru dreptul  unei convorbiri intime cu mine.

Rămaşi  singuri,  îmi  întinse mapa asigurân-du-mă că cele conţinute în ea îmi aparţin, că se cer a fi împărtăşite de mine şi altora. Ca să mă edific asupra acestei îndreptăţite cerinţe, să citesc şi conţinutul plicului din mapă. Îl luă şi mi-l întinse îmbietor.

Şi, în timp ce eu desfăceam plicul, simţii o pală de vânt atingându-mă. Pe dată avusei percepţia că sunt doar eu pe bancă, doar eu, mapa şi plicul..

C-un aer aferat, nu contrariat cum mi-era fiinţa interioară, citii:

,,Când te naşti,  nu vii de tot pe lume; când mori, nu pleci definitiv; când stai, odihnei te alină, neîntrerupt gândind, neîncetat simţind…”. Urma iscălitura:  ALTER-EGO.

Read Full Post »

Miraza

-Nu-mi spune că te duci acolo! îi tăie Sandu calea, dar nu şi avântul când îl văzu.  

-Sal’tare amice! Şi cum de n-aş face-o? îi replică acesta gâfâind uşor, scările metroului nefiindu-i prielnice.

Sunt pensionar! Am timp berechet şi acces liber oriunde în limita locurilor! îi pară Gabi săgeata de vorbe către sine-aruncată. 

Îşi deschisese de câteva zile porţile un spaţiu destinat celor de vârsta a treia.

Fiecare în parte şi-ar fi dorit să vadă primul ce-ar putea face în locul respectuos botezat La Seniorul!

Şansa lor fusese că se-ntâlniseră neprogramat, putând să descopere ensemble şi mai repede ce-ar fi fost de ştiut.  

Ca s-ajungă la locul cu pricina, se impunea să treacă podul şi să intre în parcul urbei.  

Atenţia le fu viclean atrasă de o mulţime eterogenă.

Reprezentanţi ai ambelor sexe din diferite categorii sociale, mulţi pezevenghi, toţi cu feţe hlizite, se-nghionteau spre ceva care le stârnea curiozitatea.  

Dinspre centrul insolitei întruniri se-nălţau către cerul dimineţii vernale când şi când luciri argintoase.  

-Ce să fie, Sandule, tumultul ăsta? interogă mai mult retoric Gabi din spatele ochelarilor săi cu sticle groase, realizând totuşi în sine că nici întrebatul n-ar fi avut habar.

-De-unde să ştiu? se arătă vexat fără sens amicul.

Măi, înfometatule de cancanuri! Holbează-te şi tu mai bine, doar eşti cât Gogea Mitu de lung! îl sfătui el sufocat  de-aceeaşi ciudă pe statura sa din economie.

De astă dată nu se mai autocalmă cu aprecierea știută că ce-i preţios e mic! Nu! Era ţâfnos! Şi aşa voia să rămână!  

În fine, dădură cu ochii de-o drăcie de panoplie, un curios şi hibrid aranjament de… cioburi!

Câteva sute de spărturi argintii erau etalate pe-o tablà pe trei picioare, uşor înclinată spre faţă, oferindu-se mai mult sau mai puţin atrăgătoare.  

Cei doi amici rămaseră cu gurile căscate ca nişte inocenţi şcolari la cine-ştie-ce şaradă vizuală supusă descifrării de învăţătoare.  

Dintre ajunşii-n faţă, se retrăgeau blazaţii sau lehămetiţii de-aşa ofertă. Cioburile erau de vânzare?!

Cuminţiţi de ani mulţi, cocârjaţi de boli ori de lipsuri, aşteptau la rând numai cei vârstnici.  

-Dar ce folos găsesc ei într-asta?! se-ntrebă Sandu, întrucâtva înmuiat de insistenţa celor hotărâţi la aşa negoţ.  

-Mai mare uimirea! îndrăzni încetinel un răspuns Gabi.

Din rând se desprinse, în sfârşit, un recent posesor al unei fărâme de mirază. Zăbovise, deh, ca tot bătrânul, dar, tentat, achiziţionase o bucată din lăudata marfă.  

Se dădu deoparte, privi în ciobul din podul palmei şi-un zâmbet larg, mulţumit îi umplu chipul.  

Curios nevoie mare, Sandu, trăgând cu ochiul, se-arătă atât de mirat încât strigă-n gura mare:  

-Minune! Şi râse cam stânjenit nevenindu-i să dea glas constatării. Să fim purtaţi pe tărâm de poveste?! Ori visez?!  

-Dar ce văzuşi, omule? Ce te-apucă?! întrebă Gabi.

-Bunicul ăsta, uzat, prăfuit, e curios reflectat în oglinda din mână! Are ochi luminaţi, frunte lipsită de riduri, păr bogat şi chip de flăcău numai zâmbet!

L-a văduvit miraza de bătrâneţe! exclamă gâtuit Sandu, grăbit să devină și el cumpărător…

Read Full Post »

La o cafea…

-Şi ce ziceai? se interesă Jana moşmondind la cafeaua turcească, primul păcat al zilei, reiterat de-o viaţă. O acapara pregătirea, o fascina sorbitul, o anima efectul…   

Entuziasmul Filei diminuă la jumătate. Îşi umezise faţa cu apă, iar ochii luceau pofticioşi către lichidul devenit condiţia trezirii la cestiunile zilei.  

Se bucura de-mpărţirea patimii ăsteia cu sora cea mare, iniţiatoarea în cafemanie.  

-Păi, ceva curios! Dar să bem întâi, să căpătăm interes pentrustudiul de caz. Şi eliberă din tot sufletul un râs încărcat de bucurie.  

După limpezirea cafeluţei, umplând ceşcuţele, Jana se-ntrebă ce-o înfericea pe soră-sa în momentele astea, revederea cu ea ori licoarea?!

 Îşi răspunse, ferm convinsă, că amândouă şi se repezi de-o îmbrăţişă zdravăn pe cealaltă.  

Plecată de multişor în Etrangeria, cum generalizau ele cu discreţie numele ţării adoptive, Fila cam uitase nivelul civilizaţiei noastre, contaminându-se de alte standarde. Şi, de când venise acasă, privea cu oarece curiozitate amuzantă chestii fireşti pentru noi, românii rămaşi aci, devenite în timp adevărate cutume.   

-Îmi spui?! Ce-aveai capturat şi se cerea eliberat, ca să faci loc altor achiziţii de vizitator?!   

-Că bine zici! Mă citeşti, soro, ca mereu! Păi m-am datieri cu autobuzul 102.   

-De ce? E o linie lungă şi transportă subcategorii eterogene… Convenabil ar fi fost metroul. În fine…   

-Ai dreptate, dar voiam să voiajez pe la suprafaţă, să revăd oameni şi străzi din partea sudică a Cetăţii.  

-Şi te-a bucurat excursia cu RATB-ul? spuse uşor persiflant Jana, cam lehămetită de subnivelul transportului bucureştean în comun.   

-M-a bucurat şi nu, îi scăpă Filei regretul. Ştii de ce?!   

-Nu-i nevoie să-ntrebi. Aglomeraţie în staţii şi în autobuze, aer irespirabil, un gen de maniere şi mirosuri nu tocmai civilizate… Să merg mai departe?   

-Imaginează-ţi şi ceva pe deasupra! Ceva ce n-aş fi bănuit că se poate întâmpla în mileniul al treilea! Şi se porni pe un râs de copil mare care ştie de ce râde.   

Ridicându-se, Jana mai aduse două ceşti cu turcească, luându-le pe cele dintâi, deja pregătite de consumatoare pentru o şedinţă de ghicit în zaţ, îndemnându-şi musafira să dea drumul întâmplării :

-Hai, nu mă ţine pe jar!   

-Trecuserăm de Institutul de Medicină Legală, începu musafira.

Maşina era burduşită de călători. Năduşeala era mare, de uitai că eşti abia în Făurar. Atmosfera, viciată, irespirabilă.

Aproape sufocaţi, consumatorii oportunei călătorii amuţiseră, când un strănut subţirel, dar ascuţit sparse încremenirea.   

-Bine. Şi ce-i nemaivăzut în asta? se pronunţă un pic ciudoasă rămasa în Românica, uitând că dialoghează cu soră-sa, nu cu o fandosită de emigrantă, categorie din care o excludea pe Fila.   

Aceasta continuă, neluându-i în seamă reacţia:   

-O voce, mai mult un răcnet ceru pasagerilor să declare cine a strănutat.  

-Ceee? se bâlbâi ascultătoarea.   

-Liniştea căpătase, parcă, o şi mai apăsătoare consistenţă mixată cu multă, multă inerţie, primi precizări.  

Autorul întrebării zbierate se dovedise a fi un poliţist de-o şchioapă, tare sfarogit, pesemne de multele misiuni îndeplinite.

Îşi făcuse loc luat de valul călătorilor ce-şi propuseseră să scape din strânsoare într-o staţie.

Dar ţi-ai găsit! Nu le permise evadarea, nu! Se poziţionă restrictiv dinaintea uşilor deschise la mijloc, scoase din centură pistolul din dotare şi simulă că trage.

Le mai făcu o concesie repetând cu disperare întrebarea răcnită anterior.   

-Chiar nu-ţi râzi de mine, soro?! exclamă străfulgerată de uimire Jana.   

-Deloc! Deloc! se apără cealaltă.  

-Şi cine fusese făptaşul? întrebă Jana.  

-Strănutase o bătrânică! fu lămurită. Era aşezată pe scaunul din dreapta uşii din mijloc, imposibil să-şi ascundă imaginea în spatele peretelui transparent separator.  

-Ei taci?! Aaa! Ce descre… nu mai apucă Jana să termine calificarea omului legii, că Fila cită spusele:  

Sănătate mamaie! i se adresă poliţistul autodivulgatei. Apoi, privindu-i pe călătorii speriaţi, mai adugă c-un aer de copil tâmp: Ni s-a ordonat să fim politicoşi în timpul serviciului şi-n afara lui.  

-Şi lumea ce-a făcut? se-ndârji sora. Nu l-au încolţit?! lansă bucureşteanca. 

-N-au avut vreme! A scăpat! Uşile s-au închis. Doar şoferul se grăbea… fu sfârşitul tărăşeniei.  

-Aşa! Mai credeai că vei putea fi martora unui cumplit meşteşug de… tâmpenie, Doamne fereşte! după cum zicea humuleşteanul nostru clasic ?!   

-Da! Am trăit s-o văd, s-o aud şi s-o difuzez!

Păi, ce crezi? Am imortalizat tărăşenia pe smartphone! O contabilizez la Subiecte pentu pastilele pe care le trimit la o revistă online din ţara mea! încheie Fila luând ceaşca Janei să-i prezică ceea ce în zaţ…

Read Full Post »