Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Cautari’ Category

SATELITUL

La ora de compunere,

ÎNVĂŢĂTORUL ne-a cerut

să ne imaginăm

ce-am vrea să devenim.

Pe cei mai mulţi

sarcina îi amuză,

că le părea un fleac

autodefinirea  pretinsă.

Unul s-a văzut OCEAN

şi o eternitate avea

să fie sfârtecat

de uragane.

Altul s-a definit

fir de nisip

şi noian de vreme

a rătăcit între cer

şi pământ.

Careva s-a văzut MUNTE,

rămânând perpetuă

coloana între cer şi pământ.

Şi, aşa, pe rând,

s-au imaginat

REPTILE,

PĂSĂRI, FIARE

Şi câte şi mai câte…

Numai eu m-am vrut OM.

ÎNVĂŢĂTORULUI i-au plăcut

alegerile noastre

şi, zâmbind către sine,

(ştia EL de ce !!!)

ne-a îndrumat spre case.

Nici nu plecaserăm bine,

că fiecare ne-am pomenit

ce scriseserăm.

Toţi se făleau cu opţiunile.

Fiindcă eu ajunsesem

un banal bulgăre de tină,

ceilalţi m-au luat în derâdere.

Eu nu m-am exprimat,

tăinuindu-le că

bobului de tină

i se inoculase scânteia

ce permanent

îi va lumina fiinţa.

Am început

să trăiesc,

am chinuit

să mă cunosc

şi să-i descifrez

şi pe ceilalţi.

Credeam că sunt

fericit, dar, nu!

Într-o zi, gândul meu

şi-a clamat dreptul

de a fi liber,

aşa că s-a sumeţit

spre EL, spre ÎNVĂŢĂTOR.

Acesta, respectându-i alegerea,

i-a cerut o altă compunere.

Şi, de atunci, se roteşte

prin  UNIVERS,

căutând soluţia…

Read Full Post »

CONFRUNTARE

În răstimpuri mă caut

Să-mi vorbesc despre mine.

Uneori, nu mă găsesc

Şi mă alarmez.

Apoi, îmi convoc eul.

Întâi, vin gândurile

Umbrite de sentimente

-Le ordonez după imperative

Social-afective-

În sfârşit, le concediez.

O clipă mă relaxez

Ca să primesc câteva restanţe

Ale concepţiei mele de viaţă

Neconsolidate,

Reminiscenţe adolescentine

Cu spinări gârbovite.

Îşi încep timid cuvântul :

,,Am venit

Să-ţi reamintim

Îngrijorarea

Pentru nepăsarea

Faţă de inima ta,

Lăsată nelocuită,

De melancolie năpădită.

Ştii, noi am vrea

Să facem un azil…în ea.’’

……………………………..

Nu le mai ascult

Este prea mult.

Dau pseudo-atent din cap

Naivele fantasme se retrag,

Îndreptându-se către reşedinţa râvnită

Dar acolo, stupoare!

E  scris cu litere imaginare

,,Închis pentru demolare!”

Ele intră în panică,

Dar perseverează.

Revenite la mine

Vor să intre degrabă.

…………………………….. 

Dar eu am plecat, 

Audienţa s-a terminat.

Read Full Post »

« Newer Posts