Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Memorie verde’ Category

Osica. Remember

06b97c60bd60c25a695672c73a6ccc85<<Cu siguranţă, ăsta îmi e destinul, gândii eu coborând din trenul de navetişti ce lega de trei ori pe zi două oraşe, unul din fostul Romanaţi, altul, din Olt.

 Puneam piciorul pe pământul stăpânit în străvechime de-o boieroaică semeaţă din neamul Banilor Craioveni, Smaranda Piciuleasca şi călcat în copitele cailor crescătorilor de vite de dinainte, care în străbaterile lor găseau loc de popas şi sfat sub câte o isică, numele unei varietăţi de plop.

Obiceiul de a căuta umbra isicăi a dus cu vremea, zice legenda, la desăvârşirea vetrei aşezării  situate la cca. şaizeci de km de Dunăre.>>

Aşa declanşez în romanul meu ACASĂ, publicat în 2012, relatarea unuia dintre personaje, semn că timpul scurt petrecut la Osica în anii ’60 a rămas adânc încrustat pe un răboj cu locuri de suflet.

Ce-a urmat în roman? Un mozaic de chipuri şi întâmplări izvorâte dintr-o realitate estompată voit de mine ori de trecerea timpului…

Ce aparţine cu adevărat trecutului şi păstrez în memoria mea verde? mă iscodeşte nerăbdător  un alter-ego în ceas aniversar.

Şcolăreşte îi răspund prompt că vii în minte îmi sunt primii paşi făcuţi în curtea liceului, la un an de la inaugurare.

Comuna Osica pomenită în povestirile mele cu nume derutant, Osaka, m-a primit cu drag. Aveam, ca profesoară, aceeaşi vârstă cu liceul, eram absolventă a unei  facultăţi şi, mai mult, eram din Capitală! Rara avis pentru toţi?! Doar pentru mine rămăsesem acelaşi, e drept, civilizat Gavroche de Dâmboviţa, cum mă socoteau din vremea facultăţii prietenii mei, drapat discret în profesoara de Română ori de Franceză.

Tic-tac-ul vremii pomeneşte azi jumătatea de secol curs…

Profesând în liceul plasat într-un spaţiu cu o simplitate aproape schematică a vieţii, cu o cuviincioasă modestie a ofertei, dar şi a cerinţelor, nimic, dar nimic nu mi-a micşorat apetenţa pentru învăţământ! Am deprins alături de ciracii în uniforme paşi din ştiinţa trebuitoare mie şi lor, izvorâtă din preţuirea muncii de profesor, deţinător al unei etici nepervertite, în cultul valorilor de luat în seamă.

Dăscălimea liceului, majoritar tânără, cu puţini ani peste vârsta învăţăceilor, urmărea străduitor un codex de nepreţuite legi în  tot ceea ce înfăptuia la clasă, o carte de învăţături a mai multor autori şi o sumă de metode prinzând consistenţă. Profesorii se aflau repartizaţi să înfăptuiască şi aici, ca şi-n alte locuri culturalizarea maselor, ştergerea diferenţelor dintre sat şi oraş… cum zicea doctrina vremii.

Dacă în cancelarie, printre colegi, unii mai aveam trăiri de acomodare la nou, la diferenţe de vârstă, de specialitate, de personalitate, printre elevi ne simţeam confortabil, căci erau sfioşi, respectuoşi, aproape obedienţi, cam inhibaţi de ştiute şi bănuite atuuri ale prea tinerilor profesori.

Unde sunt chipurile de altădată? Cei trăitori poartă măşti puse în joacă de timp. Dar privirile nu pot fi schimbate! Aceleaşi lumini, de data asta aprinse de dorul de-a se afla din nou în mijlocul tinerilor, de a-i îndruma ca odinioară… Alţi ochi zac închişi, sclipind numai în amintirea noastră.

Numai atât? m-admonestează eul meu.

Tresar înviorată de subite energii regenerabile: copiii, pe-atunci oleacă mai mici decât dascălii, se dovedeau reali bureţi însetaţi de nou şi cunoaştere!

Unii, rezervaţi în discreţia lor, se-arătau gata de-un dialog echidistant cu profesorii, probând faptul că ştiau deja multe, totuşi, dornici să-nveţe încă şi încă. Aşa atitudine stimula, căci implica exigenţă în pregătirea demersului didactic, era de bun augur!

Alţii, sârguincioşi, trudeau sub licărul feştilei ori a lămpii de gaz, nedezvăluind în comportarea lor nici austeritatea hranei reci săptămânale, nici privaţiunea de căldura familiei, pregătiţi să se lipsească de vreun răsfăţ, numai şi numai să-nveţe!

Ce fac acum? Au devenit ei înşişi dascăli. Alţii, aflaţi performeri de către obşte, conduc destine de firme, de familii, de comunităţi, fiecare după puterea şi mintea îmbogăţite de achiziţiile făcute în  timp.

Ce altceva a contat pentru mine atunci? insistă conştiinţa, încruntându-se.

După un răgaz înşirui mărgele doveditoare: înfiinţarea internatului pentru fete, a bibliotecii liceului, promenade prin oraşele apropiate, chiar şi o excursie la Sarmizegetusa,  petreceri câmpeneşti locale, spectacole ale orchestrei de muzică uşoară a liceului… şi o plimbare cu săniile. Toate sunt aşezate în sipetul minţii şi, de-acolo presărate în filele cărţii ACASĂ:

<<…la Osaka, matca satului fiind largă, plăcerea zăpezii ca atare o simţeai mai acătării pe  frigul mare, când, călător chemat de rosturi serioase, te lăsai dus, ca să pedepseşti sub călcătura-ţi hotărâtă pătura albă înlemnită de ger.

Întorsul de la muncă ori alte nevoi încălzeau cu elan pe drumeţ, nesocotind, spre finalul călătoriei, muşcătura iernii, la gândul unei ulcele de lut ars cu vin fiert, îndulcit şi iuţit cu scorţişoară, alături de ceva şunculiţă afumată, vreo gogonea cu ulei şi pâine caldă, tocmai scoasă din cuptorul în care aluatul din faină de grâu şi cartofi fierţi crescuse pufos ca pandişpanul.

Niciunde nu m-am plimbat, ca la olteni, cu sania trasă de trei cai în noaptea Anului Nou petrecut acolo, în acordurile muzicii inspirate de versurile eseniene: Viscolul prinde colbul să-şi lepede,/ Lunec-o troică, lunecă repede./ Veselă-n troică, peste întindere,/ O tinereţe fuge cu-aprindere./ Unde mi-s oare zilele proaspete?/ Dar fericirea ce-am vrut-o oaspete?>>

Unde să fie? ţipă din toţi rărunchii alter-ego-ul meu.

Și aici, în umbra treptelor liceului din Osica de Sus… răspund eu cu un zâmbet ce-mbrăţişează oameni, lucruri şi spirite ascunse în cutele jumătăţii de secol trecut.

Read Full Post »

PUIUL

Puiul

Read Full Post »

SCRISOARE NEEXPEDIATǍ

M-am despărţit de tine

când am înţeles

deosebirea flagrantă

dintre noi.

 

M-am despărţit de tine

când am înţeles

ce era între noi:

un simulacru.

 

M-am despărţit de tine

când am simţit

că tu păstrezi pentru tine

ultimul talant

pe care eu l-aş da

cuiva în nevoinţă.

 

M-am despărţit de tine

căci sunt aidoma

însetatului nejudecat,

gata să-şi potolească

nevoia cu tot trupul

nu doar cu buzele,

în timp ce tu, cumpătat,

deguşti şi-ţi afli saţ

degrabă îndestulat

şi scârbit de pofta-ncercată.

 

M-am despărţit de tine

pentru pseudocumpătarea

afişată, tăinuind esenţa

ori necunoscând-o,

păstrându-ţi neîncetat

acea demnitate

de a da sau a mima

dăruirea îndelung

aşteptată de mine.

 

M-am despărţit de tine

realizând că erai

doar pentru mine

cu capul pe umeri,

etalon, îndreptar…

 

M-am despărţit de tine

tocmai acum când

te arăţi disponibil,

tu, veşnicul preocupat

de toate în afară de mine…

 

Acum ai timp,

dar ce să fac eu

cu el şi cu ce-ai vrea

tu să-mi dai?

 

NB

Trăim toată viaţa

ca şi când am fi

o specie eternă?!

 

Read Full Post »

LĂCOMIE

Nici de bani,

nici de mâncare

n-am fost lacom,

doar de sufletul tău,

de trupul tău,

permanent hămesit!

 

Nu-mi ajungea

ce-mi ofereai,

îţi ceream,

canonit cerşetor,

altă clipă-văpaie…

 

Nu mă credeam

umilit  o secundă,

nu–mi părea

nedemn să implor…

 

Născut în necredinţă,

în tine un Dumnezeu

am văzut. De lacom

ce-am fost, am picat

sub povara

neaşteptatei pedepse:

cumpănirea ta!

 

Dintr-o viaţă cu tine,

nici o lună nu ne-am

iubit şi vorbit!

De ce-ţi drămuiai

gestul ori slova?

Detestai nesăbuinţa-mi

că-ţi cer dăruire?

 

Uitate promisiuni,

le credeam însumi

regrete letale…

 

Ce vină să ai,

că peste mine,

amar de timp,

s-au  revărsat

curcubee prin

ţurţurii de cristal

ai candelabrului

imaginar :

lăcomia de  tineeeee!

Read Full Post »

IUBIREA

Am visat că murisem

şi, de sus, mă contemplam

sarcastic. Eram,

şi după moarte, tiranul meu…

 

Am visat că murisem

şi că eram plâns

de nevoinţele vieţii

-căci pentru toate

avusesem timp de ajuns:

covârşită era SUFERINŢA.

Se-agăţase cu degete

lacome şi încovrigate

de braţu-mi inert

vrând, pesemne,

să reînviu, doar pierdea

un  asiduu consumator,

pe cât de-ncercat,

pe-atât de supus răbdător,

căci, între naştere şi moarte

se vădise un reputat…campion,

căzând şi ridicându-se

din propria-i ruină,

gata mereu

s-o ia de la capăt!

 

În dreapta-i, la

o părere de pas,

adusă de grumaz,

hohotea dominând

adunarea DUREREA,

-geamăna SUFERINŢEI-

afişând  tuturor

evidenţa profundă

a regretului pentru

cel plecat, cobaiul ei

pe care nevoise

şi suflet, şi minte,

mereu inovând,

cu-atâta noian

de-ncercări!

 

În plan secundar,

reticente, zăboveau

ceva rude, neprieteni,

toţi la fel de străini

pentru mine.

 

Pentru unii, simbol

peren, Moartea

mă luase cu sine

îngăduindu-le aşa

să creadă,

bieţi nebuni,

că, după ei, va să vină

hăt, mai târziu

ori poate nicicând…

 

 

Stingheră, cam departe,

se-afla suavă IUBIREA,

venită, pesemne,

purtată de val…

căci pentru ea

ce putea să însemne

trecerea mea?!

Uimită, modestă

frământa graţios

în mâini o batistă,

suferind în tăcere

că nu-mi dăduse

darul avut

pentru oricare.

,,De ce zăbovise?’’

O durea întrebarea

şi-ar fi vrut

să mă plângă,

dar, vai, nu putea

o străină ca ea!!!

Read Full Post »

CHRISALIS FII!

Să fii fluture, vestind

debutul germinaţiei 

în univers!

 

Să fii fluture,

amintind libertatea

spiritului uman

ferit de îngrădiri,

doborând limite!

 

Să fii fluture, semn

spiritual, aglutinând

modestiei castitatea,

fragilitatea şi supunerea

sufletului-pereche,

îndelung aşteptatul

spre împlinirea maritală!

 

Să fii fluture,

perpetuu vraci

de alean,

oferind energii

înamoraţilor

şi copiilor,

sporind la ei

râvna cunoaşterii!

 

Să fii fluturele

dintr-o fotografie

ori din textura

unui vestmânt,

ori înveşnicit

în poza colorată

sau graţios migălit

în pandantivul                                      

de pe sânul iubitei,                                

ba  chiar dăltuit                                      

în fildeş, în  lemn

ca statuetă,

ca amuletă!

 

Să fii fluture,

un echilibru

în tot ce eşti,

în tot ce faci,

 

Să fii fluture şi,

când eşti văzut,

să apară Ea,

culegătoarea

de aur floral

şi nu doar,

chiar de suflete!

 

Să fii fluture,

iar, când vei pieri,

să pleci împlinit

de parfumul,

de culoarea

iubirii, unică

atestare a vieţii!

Read Full Post »

DISCREŢIE

În sesizare, bijutierul scria

Negru pe alb în extenso

Că inelul fusese furat,

Cu certitudine, de cea

Mijlocie. Noul său angajat

Şi-adusese, în prima zi

De vacanţă, cele trei copile

-N-avusese cu cine le lăsa

Pe studentele sale

De clasele: întâia, a doua

Şi-a treia primară.

 

Le prelucrase formal,

Mai preciza scrupulos

Păgubitul, un regulament

De ordine interioară,

Propunându-le, apoi,

conceapă

-Prea mult spus-

Un model de inel

Original, să le ocupe

Timpul şi să aibă

Linişte, că nu-i plăceau

Copiii. Le pusese înainte

Şapte minunăţii, tocmai venite

De la trezorerie,

Nu pentru inspiraţie,

Cât pentru comparaţie.

 

Înarmate cu hârtie de calc,

Creioane şi lupe – cerute

De propunătoare,

Ca să vadă mai precis

Lucrătura celor şapte

Inele etalate – copilele

Se abandonaseră creaţiei.

 

Peste un timp – nu ştia cât

Nici reclamantul – ţâşniseră

Ca jetul unei arteziene

Spre giuvaergiu, urmate

De tatăl emoţionat,

Să arate rodul

Talentelor. Şi, în spatele

Lor, de, al coţofenelor,

Păşea larg şi cu ifose

Genitorele purtând

Precaut pe palme inelele

Aducătoare de inspiraţie.

 

Dar, stupefacţie !

Pe catifeaua tipsiei

Tronau doar şase

Văduvite inele

De-al şaptelea între ele !

 

Drept pentru care, cerea –

E puţin spus – pretindea

Arestarea vinovatei,

Indicându-i tatei, cu maximă

Exactitate,  pe fata mijlocie…

 

Poliţistul, înainte de toate,

Socoate, privind la zvârlugile

Speriate, să le supună

Pe loc, unei şarade.

Iese grabnic din sală

Şi, zăbovind cam îndelung,

Se-ntoarce aducând

O cutie înaltă

Cu sare îndesată,

Îndemnând micuţele

Să-şi vâre  mânuţele

Ca să atingă fundul ocniţei.

 

Reclamantul dădu să protesteze,

Dar, mucalit, poliţistul

Îl temperă c-o clipeală

Din ochi, neobsrvată

De absolut nici o fată.

 

Bănuitele se conformară.

Ele sarea frământară

Şi mâinile fluturară

Când le scoaseră afară,

Aşteptând cu-nfrigurare

Punerea sub acuzare.

 

Spre stupefacţia unanimă,

Nimănui nu i se reproşă vreo vină.

Fetiţele reclamate,

Însoţite de tată

Fură conduse-afară

Şi absolvite de orice bănuială.

 

Contrariat peste măsură,

Reclamantul bijutier

Fu îmbiat de poliţist

Să-şi vâre şi el

Mâinile în sare.

Şi cu stupoare,

Scoase inelul .

 

Cine-l furase oare ?!

Read Full Post »

TIMPUL OPRIRII

Hai, stai, nu lăsa

Să zboare timpul opririi!

Ţi se pare caduc

Să întrerupi sine die

Alergarea-ţi nebună

După clipa de mâine?

Ţi se pare abominabila

Eventuala stagnare

Printre nerezolvate dileme,

Şi ireconciliabile  dispute

Doar pentru o clipă

De imperioasă relaxare ?!

Să fie perimat a statornici

Cu soarele estival

Ori cu  neaua muntelui

Eterne şi extactice  prietenii,

Penrtru care să  înalţi

Adevărate ode ale bucuriei

Şi osanale  Atoatefăcătorului?!

Oferă-ţi mici şi savuroase

Minute de tihnă

-Cele mari îs costisitoare 

Şi devin lesne obositoare ?!-

Porneşte  hai-hui pe nepregătite

Cultivând în extremis

Surâsul ştrengar, slova calmă

Debarasându-te de micile

Şi glacialele războaie

Ale cotidianului  anost

Devenit letală rutină!

Opreşte-te preţ de-o

Mică vacanţă, cutreierând

Spaţiul natal ori descoperind

Noi oaze aducătoare de bine!

Deci, stai, predă-te odihnei!

Read Full Post »

URARE

Mi-am spus adesea:

Revino la tradiţii,

La neaoşele urări,

Mai personalizate,

Mai puţin automate

Dar mereu plăcute

Urechilor adresante!

Mi-a luat, însă, timp

De automatisme să mă rup…

E drept, nu doar timpul

Mi-a lipsit, căci trece

Precum vine, mă ştii pe mine,

De fapt, a lipsit curajul

Să mă gândesc la voi,

La fiecare, să–mi asum

Cea mai potrivită urare…

Dar acum, m-am schimbat !

Îngăduie-mi doar

Ca sub acest format

Electronic să-ţi fac

Cea mai frumoasă urare,

Doar ştii, ,,Scopul

Scuză …mijloacele”.

<Fie ca Noul An

Să vină ca un şirag de reuşite

Doar e firesc: după ani

De alternări de la rău la bine,

De la tristeţi la bucurii,

Să-ndulcim gustul cristic

De oţet şi pelin,

Să mai devenim copii

În lumea cu…jucării !

Ţi-aş mai ura încă ceva :

Fie ca-n anul  gata să vină

Să-ţi aducă împlinite visele,

Să întrezăreşti, din nou, altele,

Împletind realizarea spirituală

Cu cea sentimentală !

Să-ţi fie anul fericirii găsite

Şi al mulţumirii neaşteptate,

Încât să-i poţi cere

Clipei  pe loc să stea!

Sunt conştient mereu

Că nu-i destul  doar

Să doresti- ,,Călătoria

Spre tărâmuri îndepărtate

Începe cu un…pas”-zicea

Lao Tse, de tine depinde

Să nu baţi paşii pe loc,

Să nu eziţi, să îndrăzneşti

Să faci întâiul pas, să nu

Tărăgănezi, gata să înfăptuieşti.

Ţine minte, totdeauna

Se găseşte vreme pentru

A începe, a repara, a realiza!

Un an minuat îţi doresc

-Iar dacă florile şi hârtia roz

 Lipsesc din urarea mea-

Găseşte, te rog, puterea

Să întrezăreşti printre rânduri

Figurine zâmbăreţe

Ori măcar un peruş

Legănându-se drăgălaş?!

Read Full Post »

RUGA

Doamne, cu lumină  învăluie-mă!

Doamne, primeşte-mă la tine,

Am aprins mucul de lumânare,

Ce cu misticul aromei sale

M-a călăuzit spre Tine, nebănuitul,

-Până mai ieri-pentru orbul de mine!

Călăuzit de lumina aprinsă Ţie,

Am surmontat zidul necredinţei

Mele indiferente, chiar inocente,

Te-am aflat şi Te-am înţeles

Dincolo de neintuitele cuvinte,

Dar absorbite de inimă, de minte,

Mesajul Tău către mine, nevolnicul

La ceas de suferinţă trupească

Având cuget şi suflet de iască!

Doamne, Ţi-aprind necontenit o lumină

Simbol al torţei  incendiare, smerite

Ce exulta din pieptu-mi, ofrandă

Cerescului salvator, adevaratului Părinte !

Read Full Post »

Older Posts »