Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for the ‘Vis despre dimineti linistite’ Category

Către Ţara dimineţilor liniştite

Arunc un Curcubeu,

oniric pod ce să lege

al fiinţei mele zbor

de sufletul bănuit pereche

al unui îndepărtat popor.

 

Prefirând  printre degete

culorile din cufărul

ochilor de minuni găsitori,

în Curcubeu am însăilat comori:

 

ALBASTRUL vibrând urzeşte

tăria metalului rece

din care firul dat să ne lege

prezentul şi umbrele este făcut.

 

Apoi, culoarea vieţii din vis

e falnicul ROŞU aprins,

focul minţii însetate

de-aflat neştiut, în dor stins.

 

Se-aşterne blând la rând

GALBENUL pământului moale,

de hrană şi viaţă vechi dătător

şi al plecaţilor umil păstrător.

 

Pe geana deas-a nopţii,

se strecoară-ncet

dintr-al culorilor sipet

NEGRUL aducând pe val

lemnul,  purtător secular

de corăbii ale păcii

încărcate de har.

 

Cuminte, ALBUL răzbate

ridicând peste toate

în fum argintiu nelumesc

aerul pur, izbăvitor

de cele mai grele păcate.

 

Cu sensuri noi îmbogăţit,

Curcubeul mă poartă

spre acest popor hărăzit

să mă facă să cred

c-a doua oară m-am născut

sfărâmând porţi d-elizeu,

aflându-mi şi CASA,

demult rătăcită,

undeva… la est de sufletul meu.

Read Full Post »

Acolo, în Munţii Zăpezii, în nord,

nestingherită o pasăre sălăşluia

cuibărind, hrănindu-se, spre tării

înălţându-se mulţumită de ea!

 

O întrecere între Ceruri, un joc

pornit a-i proba trăinicia

făcu, în zori,

când pasărea fâlfâi spre izvor,

ca aceasta cu grozavă uimire să afle

că al său gât îi purta, vai, două capete!

Şi n-ar fi fost nimic,

dar capul dinspre uscat

începu să-i caute pricină

capului dinspre mare,

ameninţându-l că-i ia tăria soarelui

ori că-i închide poarta ţărmului…

 

Şi-acum sunt în sfadă cele două capete:

gânduri ucigaşe îl bântuie pe unul,

zvon de-nfrăţire pe celălalt…

Ce chin pe bietul trup!

Un cap îl trage spre moarte, altul spre viaţă

şi dimineţile liniştite se tulbură cumplit…

 

Inima păsării, obosită, se-ntreabă:

până când?!

Read Full Post »

Fugiţi voi şacali nesătui,

făr-de culoare în blană!

De azi, în Asia-ndepărtată

în zornăit puternic de woni

un pui de nou tigru se-arată!

 

Crescând, el

cu sete se-adapă

din izvorul

spre sine venind,

aspiră, drept aer,

învăţul trainic, străbun

şi-apucă în colţi

şiraguri de mărgăritare

pierdute în zbor

de păsări călătoare.

 

Comorile toate

ca puncte de sprijin

le ţine în ghearele sale

şi ochii teribili mai tare

dau spaime dobândă

împătimiţilor rivali

de pe uscat şi mare!

Read Full Post »

Oul…osu…usan…onju…uwon…ejon…

ecou blând

de cântec, un zvon

între adâncul pădurii

şi vârful de stâncă

ori talazul marin.

Oul…osu…usan…onju…uwon…ejon…

îngână dinspre strămoşi

acerbă chemare la luptă

cu greul, minciuna şi ura.

E zvonul  de cântec

ce naşte putere în orice făptură…

Aşezările-şi trag esenţa lor pură

de la ecoul de cântec – de aur filon.

Oul…osu…usan…onju…uwon…ejon…

Read Full Post »

Lampioanele caligrafiate,

foşnet inedit de hârtie uscată

purtată pe-o undă de aer cald,

litere pictate întortocheat

trimiţând  spre Ceruri înalte

în zbor uşor, planat,

smerite rugi către cei plecaţi

de la rămaşii trăitori.

Read Full Post »

Pe cer, se proiectează umbre,

În iaz, e soarele-n amurg

Lăsându-şi dinspre metereze

Crepusculul roş-galben-brun.

 

Căderea  frunzei, acum, toamna

Aşterne pasului covor

Împestriţat cu tonuri calde

Şi peste care vise dorm…

 

Ici-colo, pietre fasonate

De soare şi tumult de ploi

Înţelepţite dau tăcerii

De astăzi numai sensuri noi…

 

Şi nemişcarea relativă

Ca însăşi viaţa se disipă.

Pe-o bancă, bronzul din statuie

Îngână zvonul trecător,

Mereu alăturea de mine

Pe cărăruia de rubine,

Întârziat oniric muritor…

Read Full Post »

Uriaşul e un stei până la cer

În mantie de lustruită piatră

de meşteri croitori – zăpezi

şi soare, vânt şi ploi

care pierdură înspre văi

trepte ce să le urci vreodată.

 

Iar din hlamida-i s-au desprins

şi scame în ocean

de grohotiş zornăitor

pe care calci strident la poale,

de te-nfiori, crezând că-s zale.

 

Printre păduri, cărarea sinuoasă

te poartă hotărâtă înspre culmi,

să te găteşti cu-o glugă aburoasă

de nori ce invadează dinspre vest,

într-un duel pe moarte şi pe viaţă

cu un senin eterizat din est.

 

Cât ai trudi să urci pe Seorrak,

nimic din cazna drumului nu doare.

Te cheamă ca pe frunte să-l atingi

cu pur şi diafan să te-mpresoare!

Read Full Post »

Clepsidra şi-a pierdut nisipul mut

ce vremea măsura până mai ieri,

prin ea, acum, răsună tulburător

frenetici şi în cuplu, Yin şi Yang…

 

Ritmuri complexe, sunete divine

Îneacă  în  extaz minte şi suflet

Şi, transferând perenitate-n cântec,

Din efemer te-nalţă permanent,

Dând  trecerii prin lume echilibru.

 

Preţios prieten, străvechi janggu!

Read Full Post »

Dinspre Ţara dimineţilor liniştite

în cod oniric tălmăcite

mesajele cu mine dorm

şi-s treze doar

când farmecul luminii

sub dragi luceferi

zvon de întuneric izgoneşte;

e totul ca la început de lume

şi candid inocentul pescăruş

îşi ia hlamida nouă, argintie

şi trâmbiţă din clonţu-i de cleştar:

O perlă înşira-voi ca ispită

această dimineaţă liniştită

în al Coreei minunat colan!

Read Full Post »

C1

C2

C3

C4

C5

Read Full Post »